Området
Bryggeriområdet sträcker sig från Aktionskammargården på Behmbrogatan 16 till Behmbrogatan 3.