www.teatersormland.nu
info@teatersormland.nu
0155-21 14 00
Behmbrogatan 16
  61132 NYKÖPING

Gästabudet 2011

Teater Sörmland

Teater Sörmland är en frigrupp som har sin bas i Nyköping. Redan 1975 startade gruppen sin verksamhet som “Småfolket” i Lund. Efter att ha huserat i Nynäshamn en tid flyttade gruppen till Nyköping och antog namnet Teater Sörmland.

Vi turnerar runt bland Sörmlands skolor med olika uppsättningar vår och höst. På sommaren koncentreras verksamheten på sommarspelet "Nyköpings Gästabud". Andra verksamheter inom teatern är belysning av problematik inom sjukvård, psykvård, friskvård mm.